facebook

„By istniało zwierciadło świata, świat musi mieć jakiś kształt”

Umberto Eco

Zadaniem nauczycieli jest nadawać światu taki kształt, by zainteresować nim ucznia i nauczyć go w nim funkcjonować. Będziemy zmieniać myślenie ucznia o szkole – z „jak przetrwać w szkole” na „szkoła to miejsce mojej wędrówki do ważnego, określonego przeze mnie celu”. Wędrówki szlakiem odkrywania, poznawania, eksperymentów, przekraczania siebie. Taka jest misja szkoły i nauczycieli Liceum Da Vinci.

W Liceum obowiązuje zasada 4 x TAK:

  • TAK – dla umiejętności zdobywania wiedzy (nie – dla jej kumulowania),
  • TAK – dla znajomości technik uczenia się (nie – dla bezmyślnego wkuwania na pamięć),
  • TAK – dla współpracy i akceptacji umiejętności innych (nie – dla „wyścigu szczurów”),
  • TAK – dla kreatywności, wymiany informacji i rozwoju talentów (nie – dla „siedź cicho i słuchaj”).

W Da Vinci zachowujemy równowagę w dostarczaniu bodźców intelektualnych, emocjonalnych i tych związanych z rozwojem fizycznym oraz zachowaniem zdrowia i dobrej kondycji ogólnej.

Nauczyciele

Budując zespół nauczycielski, przyjęliśmy, że nie mogą to być ludzie, którzy tylko „dają” wiedzę. Muszą oni pełnić funkcję przewodników, a swoją postawą i działaniem skłaniać młodzież do podejmowania wysiłku świadomego rozwijania swojej wiedzy i osobowości. Ich najważniejszym zadaniem jest troska o harmonijny rozwój uczniów, przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na każdej wyższej uczelni i odniesienia sukcesu w dorosłym życiu.

Połączyliśmy wysokie standardy wiedzy i nauczania specjalnie przeszkolonej kadry akademickiej z doświadczeniem dydaktyczno-wychowawczym najlepszych nauczycieli, nieskażonych rutyną, dbających o swój rozwój osobisty i zawodowy. Są to ludzie świadomi swojej szczególnej roli, którzy chcą być przewodnikami (mentorami, opiekunami) motywującymi uczniów do działania i samodzielnego uczenia się.

Celem nauczycieli Liceum Da Vinci jest wspierać uczniów w procesie poszukiwania i odkrywania poprzez wskazywanie źródeł, materiałów i sposobów uczenia się. Będą kontrolować osiągnięcia uczniów, tak aby dawać im prawo do błędów i zachęcać do podejmowania kolejnych wyzwań edukacyjnych. Przygotują uczniów do swobodnego posługiwania się wiedzą i rozwiązywania problemów na wiele sposobów (nie tylko „jeden słuszny”) dostosują treści i metody do indywidualnych potrzeb uczniów. Nauczyciele Liceum Da Vinci wiedzą, jak słuchać i prowadzić dialog, będą więc wskazywać kierunek, a nie wyręczać w działaniu.

Szczególną uwagę poświęcimy rozwojowi inteligencji emocjonalnej uczniów. Chcemy inwestować w rozwój kreatywności młodzieży, umiejętności komunikacji i współpracy w grupie, budowania relacji z innymi, czerpania satysfakcji z pracy zespołowej.

Nasi nauczyciele pokazywać będą uczniom praktyczne zastosowania zdobywanej wiedzy oraz pobudzać do twórczego myślenia i działania.