facebook

W roku szkolnym 2017/2018 

W związku z planowanymi zmianami organizacyjnymi w systemie edukacji prowadzimy ciągły nabór do Przedszkola, klas pierwszych Szkoły Podstawowej i w pozostałych klasach na dostępne miejsca.

Szczegółową informację na temat naboru można uzyskać w sekretariatach szkół.

Rozmowy rekrutacyjne odbywać się będą po uprzednim indywidualnym poinformowaniu rodziców.

Zgłaszanie chęci przystąpienia do rekrutacji na szkolnym formularzu podania do szkoły.
Opłata rekrutacyjna wynosi 70,00 – przeznaczona jest na przeprowadzenie rozmów z psychologiem i pedagogiem. Płatne przelewem na konto szkoły przed spotkaniem.Podanie do szkoły