facebook

Otwarty umysł

Collegium Da Vinci zalicza się do grona najdynamiczniej rozwijających się uczelni w Polsce. Uczelnia opracowała i wdraża innowacyjny program studiów wyższych. Modułowy system kształcenia zapewnia studentom uporządkowanie wiedzy oraz poszerzanie zakresu indywidualnych kompetencji. Tworzy elastyczne ścieżki kształcenia, zgodne z zainteresowaniami studentów i odpowiadające wybranej przez nich specjalizacji zawodowej. Wykorzystując fundament kompetencji humanistycznych, uczelnia zapewnia kształtowanie praktycznych umiejętności zawodowych na ponad 30 ścieżkach kształcenia i sześciu kierunkach studiów.

Collegium Da Vinci kształci humanistów o otwartych umysłach, promując postawę zaangażowania w otaczającą rzeczywistość. Wprowadza w świat szacunku i tolerancji wobec różnych wyznań, przekonań i opinii, organizując różnorodne konferencje, sympozja, debaty, dyskusje panelowe i promocje książek. Wykłady otwarte, prowadzone przez wybitnych specjalistów z różnych dziedzin, kształtują ludzi o wysokich wymaganiach i standardach intelektualnych oraz dają możliwości zdobycia szerokiej, naukowej wiedzy.

WSNHiD1Siedziba Collegium Da Vinci oraz Liceum Akademickiego Da Vinci

Unikatowym wyróżnikiem uczelni jest działalność kulturalno-artystyczna. Dzięki takim wydarzeniom jak Dni Judaizmu, Dni Islamu, Ukraińska Wiosna, Dni Kultury Rosyjskiej czy Wizyta Mnichów Tybetańskich uczelnia przybliża sposoby rozumienia świata właściwe dla różnych kultur i religii. Dodatkowo propaguje wartość i znaczenie różnorodności przekonań i punktów widzenia, a także kształtuje kulturę debaty, organizując spotkania i dyskusje z wybitnymi gośćmi: dziennikarzami, politykami, ludźmi kultury i sztuki. Wachlarz wydarzeń angażujących studentów uzupełniają podejmowane przez uczelnię, uczące społecznej wrażliwości, akcje społeczne i charytatywne.

Innowacyjne podejście do edukacji, doświadczenie i wiedza wykładowców akademickich, którzy stanowić będą część kadry Liceum Akademickiego, działalność kulturalno-artystyczna – to istotny wkład uczelni w funkcjonowanie Liceum Da Vinci.

Współpraca

Collegium Da Vinci ściśle współpracuje ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie oraz School of Form – międzynarodową wyższą szkołą projektowania w Poznaniu. Uczniowie Liceum Akademickiego będą mogli korzystać z zasobów i potencjału partnerskich uczelni.

Logotypy szkol

Siedziba szkoły

Siedzibą Liceum Da Vinci jest budynek Collegium da Vinci przy ulicy Kutrzeby 10, położony w centrum miasta, blisko Cytadeli i Starego Rynku. Zlokalizowanie szkoły średniej w przestrzeni akademickiej daje wyjątkowe możliwości rozwoju dla kreatywnych, poszukujących swoich pasji i ciekawych świata młodych ludzi.

 sala wykladowa

Uczelnia, w której mieści się Liceum, kładzie duży nacisk na komfort nauki i wykorzystanie w jak największym stopniu możliwości, które stwarzają nowe technologie i informatyzacja. Uczniowie szkoły będą mieli do swej dyspozycji multimedialne sale lekcyjne, pracownie graficzne i komputerowe, nowoczesną pracownię doświadczalną i biologiczno-chemiczno-fizyczną oraz bibliotekę i jej zbiory. Będą też swobodnie korzystać z zaplecza sportowego: przestronnej siłowni, sali fitness i czterech kortów do gry w squasha.

 sala MG 0586

Gmach szkoły jest niepowtarzalny także z innego powodu – wnętrza niczym w galerii sztuki współczesnej wypełniają obrazy, freski, instalacje i rzeźby znanych artystów, co zachęca do rozwoju własnych talentów. Na uczniów czeka klub filmowy „Filmokrąg”, w którym wielbiciele kina mogą brać udział w pokazach kina niezależnego i krótkich form, oraz galeria fotografii dokumentalnej 2πR. Miejscem do realizacji śmiałych projektów edukacyjno-artystycznych, wspierania inicjatyw teatralnych uczniów jest wielofunkcyjna i nowoczesna Aula Artis.

aula artis

Dla licealistów otwarta będzie także przestrzeń School of Form – szkoły designu, w której rozwijać można działania twórcze i kreatywne, wykorzystując dostępne warsztaty i pracownie – wśród nich pracownię modelarską, krawiecką, stolarską i ślusarską. Warunki rozwoju, jakie tworzymy dla uczniów, nie tylko dają gwarancję wysokiego poziomu nauczania, ale również pewność, że powierzona nam młodzież będzie mogła kontynuować naukę na wybranej uczelni wyższej, świadomie wybrawszy dalszą drogę kształcenia.

Strefa Młodzieży

Interesuje Cię wiele rzeczy? A może nie odnalazłeś jeszcze swojego hobby? Stworzyliśmy dla Ciebie specjalną przestrzeń, w której możesz odkrywać lub realizować swoje pasje i zainteresowania. To nowatorski projekt edukacyjny Strefa Młodzieży, który obejmuje cykl bezpłatnych warsztatów kreatywnych, ogólnorozwojowych czy psychologicznych. Od dwóch lat uczniowie szkół średnich biorą udział w naszym projekcie, uczestnicząc w zajęciach, zdobywając różnego rodzaju umiejętności czy też rozmawiając na trudne tematy, związane z wiekiem dorastania. W tym roku zorganizowaliśmy warsztaty:

  • prasowe,
  • radiowe,
  • telewizyjne,
  • fotograficzne,
  • teatralne,
  • grafiki komputerowej,
  • projektowania mody,
  • projektowania przedmiotów użytkowych,
  • aranżacji wnętrz.

Odbyły się także spotkania psychologiczne, podczas których nie było tematów tabu. Prowadzący – Małgorzata Ohme i Michał Pozdał, psychologowie SWPS – stawiają na szczerość i poruszają m.in. problemy związane z dojrzewaniem, seksem, orientacjami seksualnymi, bulimią i anoreksją czy radzeniem sobie ze stresem.

warsztaty MG 0184

Warsztaty w ramach Strefy Młodzieży nie tylko pomagają radzić sobie z różnego typu problemami, ale też rozwijają ważne kompetencje społeczne, kreatywność oraz zdolność do współpracy w zespole.