facebook

Otwierając Szkołę Podstawową i Gimnazjum Akademickie Da Vinci, baliśmy się, że możemy nie znaleźć ludzi, którzy podzielą nasz podziw dla talentów dzieci, pokorę wobec ich niewyczerpanego potencjału. Ludzi czerpiących od dzieci inspirację, wierzących w to, że celem edukacji jest pomoc, zrozumienie, wskazywanie kierunków i możliwości rozwoju, budowanie w uczniach poczucia własnej wartości, a nie kształcenie rozumiane jako nieograniczone kumulowanie informacji czy udział w „wyścigu szczurów”.

Dzisiaj wiemy, że nie jesteśmy odosobnieni w tym sposobie myślenia. Znajdujemy partnerów podzielających nasz pogląd, że współczesne dzieci i młodzież nie są gorsze niż te sprzed dwudziestu lat. Owszem, młodzi bywają wystraszeni, zamknięci, zagubieni - najczęściej dzieje się tak jednak pod presją nadmiernych ambicji i wygórowanych oczekiwań dorosłych, czy wskutek „ślepo” działających systemów edukacji.

Ewa SochaEwa Socha

Pomysłodawca Liceum Da Vinci. Od września 2009 r. dyrektor Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Akademickiego Da Vinci.
Szkoła Da Vinci stała się przykładem nowej jakości w oświacie. kształtuje człowieka myślącego, twórczego, podejmującego wyzwania, ceniącego ludzi i współpracę z nimi. Otwartego na świat.
Sukcesy zawodowe zostały dostrzeżone i nagrodzone przez Ministra Edukacji Narodowej – nagrodą I stopnia. Otrzymała także Medal Komisji Edukacji Narodowej, kilkakrotnie była też nagradzana przez Prezydenta m. Poznania oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Wiemy jak uczyć i dbać o rozwój młodzieży. Kierujemy się prostymi zasadami:

 • z uwagą obserwujemy uczniów, by dostrzec ich talenty i stworzyć optymalne warunki ich rozwoju,
 • uświadamiamy wagę pasji i pokazujemy, jak inwestowanie w posiadany talent staje się fundamentem naszej siły i poczucia wartości,
 • uczymy współpracy w zespołach, silnych różnorodnością umiejętności ich uczestników i jednością celu,
 • pokazujemy, że owocna współpraca utwierdza w poczuciu własnej wartości, spełnienia i pożyteczności dla innych.

Tworząc Liceum Akademickie Da Vinci, chcemy kontynuować ten sposób myślenia o rozwoju i edukacji. Pomysł otwarcia Liceum wyrasta z chęci minimalizowania negatywnych skutków kształcenia w powszechnym systemie szkół ponadgimnazjalnych, generującego wiele deficytów w obszarze rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego uczniów. Wymieńmy najważniejsze spośród nich, by zobaczyć, czego najbardziej brakuje w przygotowaniu młodych ludzi do samodzielnego życia:

 • brak umiejętności podejmowania solidarnego, skoordynowanego, zbiorowego wysiłku,
 • brak umiejętności pracy zespołowej,
 • niski poziom samoświadomości, nieumiejętność budowania relacji i ich podtrzymywania,
 • niski poziom samooceny,
 • nieumiejętność radzenia sobie ze stresem,
 • ograniczona zdolność do samodzielnego stawiania pytań, formułowania i rozwiązywania problemów,

a także:

 • wady postawy, nieprawidłowa koordynacja ruchowa,
 • słaba wydolność organizmu,
 • brak świadomości zasad zdrowego odżywiania,
 • brak wiedzy o płci, seksie...

W Liceum Da Vinci uczeń spotka się z nowym myśleniem, dotyczącym zaspokajania jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także z odmiennym sposobem organizacji i profilowania procesu nauczania.